بررسی اجمالی

زمین 250 متر داخل بافت جابان
بر 12 متری
و امکان گرفتن راحت مجوز و انشعابات آب و برق و گاز

جزئیات

اولین نفر برای بررسی باشید “خرید زمین 250 متر داخل بافت جابان – بر 12 متر”